Новини

Використання окулярів віртуальної реальності в освітньому процесі школи

Інтенсивний розвиток сучасного суспільства на засадах гуманізації й демократизації зумовлює необхідність у вихованні представників підростаючого покоління, як ініціативних високоморальних особистостей, які беруть активну участь у різних сферах життєдіяльності та активно взаємодіють з людьми.
Відповідно до Державного стандарту метою природничої освітньої галузі є формування особистості учня, який знає та розуміє основні закономірності живої і неживої природи, володіє певними вміннями її дослідження, виявляє допитливість, на основі здобутих знань і пізнавального досвіду усвідомлює цілісність природничо-наукової картини світу, здатен оцінити вплив природничих наук, техніки і технологій на сталий розвиток суспільства та можливі наслідки людської діяльності у природі, відповідально взаємодіє з навколишнім природним середовищем.
Однією з головних умов забезпечення всебічного розвитку дитини, як цілісної особистості, підвищення ефективності процесу навчання є розвиток пізнавальних інтересів учнів, їх збагачення та застосування.
Школа Освітній процес